Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Aby zapanować nad temperaturą w mieszkaniu i nie przepłacać, wystarczy zapoznać się z kilkoma wskazówkami. Dzięki nim nie tylko zaoszczędzimy na cieple, ale też zadbamy o jego mniejsze zużycie, oszczędzając także zasoby planety. To proste i naprawdę się opłaca!

więcej

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

Zgłoszenia

  Formularz zgłoszenia usterki

  FAQ

  Co to jest taryfa?

   

  Taryfa jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców (art. 3 pkt.17 ustawy). Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia taryfowego „Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonemu w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła, albo w umowie kompleksowej”. Taryfy powinny w szczególności zapewniać (art.45 ustawy): pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

  zobacz więcej odpowiedzi
  Najczęściej zadawane pytania

  Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umową sprzedaży ciepła sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce to najwięksi odbiorcy ciepła, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, decydują o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego i uruchomieniu ogrzewania.

  Ciepłomierz jest to całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jego legalizacja jest wymagana w celu sprawdzenia dokładności pomiaru oraz przeglądu urządzenia pomiarowych w celu wyeliminowania uszkodzeń mechanicznych spowodowanych osadami mineralnymi zawartymi w przepływającej przez niego wodzie.

  Termozawór automatycznie otwiera i zamyka przepływ gorącej wody przez instalację tak, aby temperatura w pomieszczeniu była stała i odpowiednia.