Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Władze spółki

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

ZARZĄD

Jakub Mamak – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Sebastian Sacha – Przewodniczący – przedstawiciel Gminy Miasta Brzeska

Jakub Kwaśny – członek – przedstawiciel Gminy Miasta Brzeska

Jacek Wróblewski – członek – przedstawiciel pracowników MPEC Spółka z o.o. w Brzesku

Janusz Witkowski – członek – przedstawiciel pracowników MPEC Spółka z o.o. w Brzesku

WALNE ZGROMADZENIE

Gmina Brzesko reprezentowana przez Burmistrza Miasta Brzeska