Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku

Początek działalności zakładu ciepłowniczego w Brzesku datuje się na rok 1978, kiedy to w ramach WPEC w Tarnowie powstał Oddział Energetyki Cieplnej Bochnia-Brzesko. Samodzielną działalność jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku rozpoczęło z dniem 1 lipca 1993r.
W wyniku komercjalizacji i przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego od 1 stycznia 1996r. forma prawna podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest Gmina Brzesko posiadająca 100% udziałów.
Spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz Kodeks Spółek Handlowych. Posiada koncesje nadane przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję ciepła na terenie miasta Brzeska. Jest członkiem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” z siedzibą w Warszawie.